تلفن : 02133983920 - تلفن : 02133934736

پورشه هیچ محصولی در این دسته بندی موجود نیست

زیرشاخه‌ها

 • لاستیک پورشه کیمن

  لاستیک جلو فابریک پورشه Cayman S 3.4 سایز 235/40R19

  لاستیک عقب فابریک پورشه Cayman S 3.4 سایز 265/40R19

  لاستیک جلو فابریک پورشه Cayman GTS 3.4 سایز 235/35R20

  لاستیک عقب فابریک پورشه Cayman GTS 3.4 سایز 265/35R20

  لاستیک جلو فابریک پورشه Cayman GT4 3.8 سایز 245/35R20

  لاستیک عقب فابریک پورشه Cayman GT4 3.8 سایز 295/30R20

  لاستیک جلو فابریک پورشه Cayman 2.7 سایز 235/45R18

  لاستیک عقب فابریک پورشه Cayman 2.7 سایز 265/45R18

  نکته : سایز لاستیک ذکر شده،سایز استاندارد خودروی پورشه کیمن می باشد اما امکان استفاده از سایزهای مشابه وجود دارد. در صورت پیدا نکردن سایز مورد نظر در این دسته بندی از جستجوی کلی یا دسته بندی محصولات استفاده نمایید.

 • لاستیک پورشه باکستر S

  لاستیک جلو فابریک پورشه باکستر S سایز 235/40R19

  لاستیک عقب فابریک پورشه باکستر S سایز 265/40R19

  نکته : سایز لاستیک ذکر شده،سایز استاندارد خودروی پورشه باکستر S می باشد اما امکان استفاده از سایزهای مشابه وجود دارد. در صورت پیدا نکردن سایز مورد نظر در این دسته بندی از جستجوی کلی یا دسته بندی محصولات استفاده نمایید.

 • لاستیک پورشه 911 کاررا کروک

  لاستیک جلو فابریک پورشه 911 کاررا کروک سایز 245/35R20

  لاستیک عقب فابریک پورشه 911 کاررا کروک سایز 305/30R20

  نکته : سایز لاستیک ذکر شده،سایز استاندارد خودروی پورشه 911 کاررا کروک می باشد اما امکان استفاده از سایزهای مشابه وجود دارد. در صورت پیدا نکردن سایز مورد نظر در این دسته بندی از جستجوی کلی یا دسته بندی محصولات استفاده نمایید.

 • لاستیک پورشه 911 کاررا

  لاستیک جلو فابریک پورشه 911 کاررا سایز 245/35R20

  لاستیک عقب فابریک پورشه 911 کاررا سایز 305/30R20

  نکته : سایز لاستیک ذکر شده،سایز استاندارد خودروی پورشه 911 کاررا می باشد اما امکان استفاده از سایزهای مشابه وجود دارد. در صورت پیدا نکردن سایز مورد نظر در این دسته بندی از جستجوی کلی یا دسته بندی محصولات استفاده نمایید.

 • لاستیک پورشه کاین

  لاستیک فابریک پورشه کاین سایز 255/55R18

  لاستیک فابریک پورشه کاین توربو سایز 295/35R21

  نکته : سایز لاستیک ذکر شده،سایز استاندارد خودروی پورشه کاین می باشد اما امکان استفاده از سایزهای مشابه وجود دارد. در صورت پیدا نکردن سایز مورد نظر در این دسته بندی از جستجوی کلی یا دسته بندی محصولات استفاده نمایید.

 • لاستیک پورشه پانامرا

  لاستیک جلو فابریک پورشه پاناراما سایز 245/50R18

  لاستیک عقب فابریک پورشه پاناراما سایز 275/45R18

  لاستیک جلو فابریک پورشه پاناراما توربو سایز 255/40R20

  لاستیک عقب فابریک پورشه پاناراما توربو سایز 295/35R20

  نکته : سایز لاستیک ذکر شده،سایز استاندارد خودروی پورشه پانامرا می باشد اما امکان استفاده از سایزهای مشابه وجود دارد. در صورت پیدا نکردن سایز مورد نظر در این دسته بندی از جستجوی کلی یا دسته بندی محصولات استفاده نمایید.