تلفن : 02133983920 - تلفن : 02133934736

سایپا هیچ محصولی در این دسته بندی موجود نیست

زیرشاخه‌ها

 • لاستیک پراید صبا

  لاستیک سایز فابریک خودروی پراید صبا  165/65R13 و لاستیک سایز پهن پراید صبا 175/60R13

 • لاستیک سایپا 111

  لاستیک سایز فابریک پراید 111 - 165/65R13 و لاستیک سایز پهن پراید 111 - 175/60R13

 • لاستیک سایپا 131

  لاستیک سایز فابریک خودروی پراید 131 - 165/65R13 و لاستیک سایز پهن پراید 131 - 175/60R13

 • لاستیک سایپا 132

  لاستیک سایز فابریک خودروی پراید 132 - 165/65R13 و لاستیک سایز پهن پراید 132 - 175/60R13

 • لاستیک سایپا 141

  لاستیک سایز فابریک خودروی سایپا 141 - 165/65R13 و لاستیک سایز پهن سایپا 141 - 175/60R13

 • لاستیک سایپا 151

  لاستیک سایز فابریک خودروی پراید 151 - 165/65R13 و لاستیک سایز پهن پراید 151 - 175/60R13

 • لاستیک تیبا

  لاستیک سایز فابریک خودروی تیبا 175/70R13 و لاستیک سایز پهن تیبا 185/60R13

 • لاستیک تیبا 2

  لاستیک سایز فابریک خودروی تیبا 2 - 175/70R13 و لاستیک سایز پهن تیبا 2 - 185/60R13

 • لاستیک ساینا

  لاستیک سایز فابریک خودروی ساینا 185/60R14

 • لاستیک چانگان CS35

  لاستیک سایز فابریک خودروی چنگان 215/50R17 - CS35

 • لاستیک پارس تندر

  لاستیک سایز فابریک خودروی پارس تندر 185/65R15 و لاستیک سایز پهن پارس تندر 195/60R15 و 205/60R15

 • لاستیک ريچ

  لاستیک سایز فابریک خودروی ریچ 215/75R15

 • لاستیک كوييك

  لاستیک سایز فابریک خودروی کوییک 185/65R14 و لاستیک سایز پهن کوییک 195/60R14 و 205/60R14

 • لاستیک آریو S300

  لاستیک سایز فابریک خودروی آریو S300 مدل سال 1394 - 195/65R15

 • لاستیک تندر 90

  لاستیک سایز فابریک خودروی تندر 90 - 185/65R15 و لاستیک سایز پهن تندر 90 - 195/60R15 و 205/60R15